Art Car Bootique

The Art Car Bootique Gang

Sunday 28 May 2017, Chapter, Cardiff

Chapter and Something Creatives are pleased to announce this year’s Art Car Bootique — REVOLUTION!

This year’s Art Car Bootique theme is REVOLUTION! reflecting on 100 years since the Russian Revolution, one of the most radical moments in history. As part of the Russia 17 Festival across the city, this year we are asking artists and makers what REVOLUTION looks like for them, in these uncertain times.

Established in 2011, the Art Car Bootique is an eclectic and eccentric mix of artist projects and performances, live music, delicious street food and vintage fashion, celebrating the very best of South Wales’ creative community. From 11am until 6pm our car park is transformed into a psychedelic village fete, jam-packed with over 70 pitches for you to explore and enjoy and live music and performances on stage.

11am–6pm (outside in the car park)
6–11.30pm (in the Caffi Bar)

Where: Chapter Arts Centre, Car Park, Market Rd  Canton, Cardiff, South Glamorgan CF5 1QE [Map]

With support from Chapter Friends.

Sign up for updates


Thema’r Art Car Bootique eleni yw CHWYLDRO! a bydd yn ystyried canmlwyddiant y Chwyldro yn Rwsia, un o’r adegau mwyaf radical erioed. Yn rhan o Ŵyl Rwsia 17 a gynhelir ledled y ddinas, rydym yn gofyn i artistiaid a chrefftwyr eleni i ddweud wrthym am eu gweledigaethau nhw o’r CHWYLDRO, yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Ers ei sefydlu yn 2011, mae’r digwyddiad hwn, sy’n gymysgedd eclectig ac ecsentrig o gelfyddyd, perfformiadau, bwyd, cerddoriaeth, ffasiwn ‘vintage’ a phrosiectau wedi’u curadu, wedi bod yn ddathliad egnïol o gymuned greadigol Caerdydd. O 11am tan 6pm, bydd ein maes parcio yn cael ei drawsnewid yn ffair bentref seicedelig — bydd yna fwy na 70 o stondinau i chi eu mwynhau. Mae’r Art Car Bootique yn ddigwyddiad rhyngweithiol rhyfedd a hwyliog sy’n cynnig rhywbeth i bawb.

11am–6pm (y tu allan yn y maes parcio)
6–11.30pm (yn y Caffi Bar)

Ble: Canolfan Gelfyddydol Chapter, Maes Parcio, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd, De Morgannwg, [Map]

Fe’i cefnogir gan Ffrindiau Chapter