Art Car Bootique

The Art Car Bootique Gang

Sunday 29 May 2016, Chapter, Cardiff

Chapter and Something Creatives are pleased to announce this year’s Art Car Bootique — EURO-VISION!

Taking our cue from the upcoming EU referendum we’ll be celebrating and contemplating all things European, be that Wales qualifying for the UEFA European Championship, the all signing all dancing affair that is Eurovision or the forthcoming decision on Brexit.

Established in 2011, this eclectic and eccentric mix of art, performance, food, music, vintage fashion and curated projects celebrates the very best of Cardiff’s creative community. From 11am until 6pm our car park will be transformed into a psychedelic village fete, jam-packed with over 70 pitches for you to explore and enjoy. With something for everyone, Art Car Bootique is an interactive event with all the fun of the fair!

11am–6pm (outside in the car park)
6–11.30pm (in the Caffi Bar)

Where: Chapter Arts Centre, Car Park, Market Rd  Canton, Cardiff, South Glamorgan CF5 1QE [Map]

With support from Big Lottery Fund and Chapter Friends.

Sign up for updates


Mae Chapter a Something Creatives yn falch iawn o gyflwyno Art Car Bootique eleni, ar y thema ‘EURO-VISION’!

Â’r refferendwm ar adael yr Undeb Ewropeaidd ar ein gwarthaf, byddwn yn ystyried pob math o faterion Ewropeaidd – o dîm Cymru ym Mhencampwriaeth Ewrop UEFA i sioe fawreddog a ‘kitsch’ yr Eurovision a’r bleidlais bosib dros ‘Brexit’.

Ers ei sefydlu yn 2011, mae’r digwyddiad hwn, sy’n gymysgedd eclectig ac ecsentrig o gelfyddyd, perfformiadau, bwyd, cerddoriaeth, ffasiwn ‘vintage’ a phrosiectau wedi’u curadu, wedi bod yn ddathliad egnïol o gymuned greadigol Caerdydd. O 11am tan 6pm, bydd ein maes parcio yn cael ei drawsnewid yn ffair bentref seicedelig — bydd yna fwy na 70 o stondinau i chi eu mwynhau. Mae’r Art Car Bootique yn ddigwyddiad rhyngweithiol rhyfedd a hwyliog sy’n cynnig rhywbeth i bawb.

11am–6pm (y tu allan yn y maes parcio)
6–11.30pm (yn y Caffi Bar)

Ble: Canolfan Gelfyddydol Chapter, Maes Parcio, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd, De Morgannwg, [Map]

Fe’i cefnogir gan Gronfa Fawr y Loteri a Ffrindiau Chapter

Ymaelodwch am newyddion diweddaraf